Koning Boudewijn Stichting

GO werkt!

03.06.2019

Het project waarmee de stad Mechelen sinds 2014 gezinsarmoede wil tackelen werkt. Dat blijkt uit de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het stadsbestuur en met de steun van het Kinderarmoedefonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting.

De resultaten van de studie zijn gebundeld in het boek ‘Go tegen gezinsarmoede’ van de hand van onderzoekster Bérénice Storms en komt ook online ter beschikking van alle organisaties die strijden tegen gezinsarmoede. Groep Mechelen financierde het onderzoek voor een bedrag van 14.230 euro.

Sinds de start van het project werden 122 gezinnen, samen goed voor 327 kinderen, begeleid door het Go-team. Uit de studie blijkt dat bijna alle gezinnen na een periode van begeleiding hun leefsituatie zagen verbeteren. “Voor de helft van de gezinnen kon er een vooruitgang in drie of meer levensdomeinen worden vastgesteld, waarvan de grootste verbeteringen zich voordeden op de domeinen schulden, wonen, de zorg voor kinderen, veiligheid en sociaal kapitaal. Die verbeteringen kunnen niet altijd of volledig op het conto van het Go-team geschreven worden, maar de ouders zelf van de begeleide gezinnen schrijven dit in grote mate wel toe aan de aanklampende, oplossingsgerichte aanpak van hun gezinsondersteuner”, zegt Bérénice Storms.

Het zijn doorgaans geen spectaculaire verbeteringen, maar dat is geen realistische verwachting. “De conclusie is dat deze aanpak werkt. Daarom moet de methodiek dringend overgenomen worden door andere overheden en organisaties. Onze ambitie met dit boek is dubbel: de rest van Vlaanderen inspireren en zelf nog beter doen”, zegt burgemeester van de stad Mechelen.

De publicatie ‘Go tegen gezinsarmoede’ zal nu in eerste instantie overgemaakt worden aan diverse overheden in Vlaanderen, de centrumsteden voorop, en armoedeorganisaties, in de hoop dat ze de methodiek oppikken en ermee aan de slag gaan. Het nieuwe stadsbestuur formuleerde in zijn bestuursakkoord ook de ambitie om tegen het einde van de bestuursperiode de gezinsarmoede te halveren. “In het najaar willen we daarvoor een plan klaar hebben. De werkzame bestanddelen uit GO die nu wetenschappelijke gevalideerd zijn, willen we implementeren in alle facetten van onze werking. Dat wordt de ruggengraat van ons plan. Ambitieus, maar haalbaar. Vóór we met GO zijn gestart, dachten sommigen ook dat gezinnen met een meervoudige problematiek veroordeeld waren tot armoede”, aldus nog burgemeester.

Over Go tegen armoede
Go tegen armoede ontstond in 2014. Geschokt door de ernstige problemen waarmee sommige gezinnen in Mechelen te kampen hadden, gaf het stadsbestuur aan het team van het Sociaal Huis carte blanche om een wetenschappelijk ondersteunde methodiek te ontwikkelen die multiprobleemgezinnen echt vooruit kan helpen.
In 2016 was ‘Go tegen gezinsarmoede’ ook al één van de drie laureaten van het Kinderarmoedefonds dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Daarvoor ontving het project eenmalig een werkingsbudget van 91.000 euro. Het Kinderarmoedefonds ondersteunt projecten met een focus op gezinnen met jonge kinderen van nul tot drie jaar, die op het terrein onderzoeken wat werkt en wat niet werkt.

“Het GO-team in Mechelen is daarbij zeer inspirerend. Het richt zich op gezinnen met een zware meervoudige problematiek. Het wil gezinnen die tot nu toe onder de radar bleven écht bereiken met aanpak waarvan de effectiviteit echt is bewezen. Daarom verdient het ook volgens ons navolging in heel Vlaanderen”, zegt kinderpsychiater en voorzitter van het Kinderarmoedefonds Peter Adriaenssens.

Contact
Bérénice Storms (auteur-onderzoeker Go tegen gezinsarmoede) 0475 51 58 76
Peter Adriaenssens (voorzitter Kinderarmoedefonds) 016 34 38 21