Koning Boudewijn Stichting

Over ons

www.franktoussaint.be,fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes,KBS

Wat doet het Kinderarmoedefonds?

Het Kinderarmoedefonds zet zijn schouders onder innovatieve en langlopende projecten die de uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan en die een meerwaarde of aanvulling bieden op de bestaande diensten en projecten. Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

De focus van deze projecten ligt op gezinnen met jonge kinderen (0 – 3 jaar). Zo wil het Kinderarmoedefonds die kinderen al bij de start van hun leven meer mogelijkheden bieden, hun ouders ondersteunen en de uitsluiting van deze gezinnen tegengaan.

www.franktoussaint.be,fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes,KBS

Waar haalt het fonds zijn financiële middelen?

  • Giften van individuele burgers
  • Giften en acties van geëngageerde bedrijven en organisaties
Steun ons
www.franktoussaint.be,fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes,KBS

Hoe werkt het Kinderarmoedefonds concreet?

  • Het Kinderarmoedefonds profiteert van de ervaring en expertise van de Koning Boudewijnstichting
  • De continuïteit, duurzaamheid en doeltreffendheid zijn verzekerd
  • Het Kinderarmoedefonds wordt beheerd door een onafhankelijk pluralistisch Bestuurscomité
  • De functioneringskosten zijn zeer laag, bijna elke euro gaat naar projecten
  • Elk project levert duurzame resultaten op na 3 jaar

Samenstelling bestuurscomité Kinderarmoedefonds

Het bestuurscomité wordt voorgezeten door Noël Slangen, Algemeen directeur POM Limburg.

Leden

Secretariaat