Koning Boudewijn Stichting

Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen

In Vlaanderen wordt 1 op 7 kinderen geboren in een kansarm gezin. Dat wil zeggen dat zo’n 130.000 kinderen al van in de wieg minder kansen krijgen. En dat aantal blijft elk jaar maar stijgen.

Steun ons en stort een bijdrage op BE39 7333 0000 0519

Kinderen die opgroeien in armoede

 • Hebben later minder kansen op de arbeidsmarkt
 • Lopen een groter risico om zelf arme ouders te worden
 • Kunnen hun talenten niet ontplooien
 • Lopen tussen 0 en 3 jaar cruciale ontwikkelingskansen mis
 • Hebben al na hun eerste levensjaar een achterstand van 2 maanden die moeilijk kan worden ingehaald

Investering in onze toekomst

Kinderarmoede is niet alleen een persoonlijk drama voor de kinderen en hun ouders, het kan ook impact hebben op hun hele verdere leven. Een investering in het terugdringen van kinderarmoede is daarom een investering in de toekomst van ons allen. Het Kinderarmoedefonds wil daar samen met u aan werken.

Actueel

Video's

Webinar STERK GEZIeN – Björn Koopmans, IDEA Consult

 • 11.04.2022

Webinar STERK GEZIeN – Noël Slangen, voorzitter van het Kinderarmoedefonds

 • 11.04.2022

(T)huis Gezocht, voor gezinnen in armoede

 • 14.02.2023

Wat doet het Kinderarmoedefonds?

Het Kinderarmoedefonds verleent steun aan een gericht aantal innovatieve en langlopende lokale projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan en die een meerwaarde bieden tegenover de bestaande diensten en projecten. Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Waar haalt het fonds zijn financiële middelen?

 • Giften van individuele burgers
 • Giften en acties van geëngageerde bedrijven en organisaties

Doneren kan op BE39 7333 0000 0519  (meer details hier).

Hoe werkt het concreet?

 • Het Kinderarmoedefonds profiteert van de ervaring en expertise van de Koning Boudewijnstichting
 • De continuïteit, duurzaamheid en doeltreffendheid zijn verzekerd
 • Het Kinderarmoedefonds wordt beheerd door een onafhankelijk pluralistisch Bestuurscomité
 • De functioneringskosten zijn zeer laag, bijna elke euro gaat naar projecten
 • Elk project levert duurzame resultaten op na 3 jaar

Help kinderarmoede te bestrijden

Samen met u kunnen we vernieuwende projecten steunen voor kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Steun ons