Koning Boudewijn Stichting

Hackaton

03.06.2019

Een gadget om de taalontwikkeling van baby’s en peuters te stimuleren, een app die sociale informatie in de eigen taal en in het Nederlands aanbiedt en een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders die naar je toekomt: twee dagen van intensief brainstormen, ideeën uitwerken tot businessmodellen en pitchen leverden drie projecten op die in de praktijk zullen worden uitgevoerd. Hack Kinderarmoede bracht ondernemers, IT-specialisten, hulpverleners én ervaringsdeskundigen samen om oplossingen te creëren tegen kinderarmoede. Het Kinderarmoedefonds kijkt terug op intensieve maar inspirerende dagen en zal de geselecteerde projecten bijstaan en financieel ondersteunen in hun incubatietraject.

Het Kinderarmoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt projecten die meer kansen bieden aan jonge gezinnen in armoede. Zo wil het Fonds kansarme kinderen al van bij de start van hun leven meer mogelijkheden tot een goede ontwikkeling bieden, ouders ondersteunen en de uitsluiting van deze gezinnen tegengaan. Door het organiseren van Hack Kinderarmoede, dat op 26 en 27 april plaatsvond in de gebouwen van Start it @KBC in Brussel, wilde het Kinderarmoedefonds niet enkel inspireren, maar ook tot concrete, innovatieve acties komen die de gevolgen van het leven in armoede terugdringen.

Er kon gedacht worden aan zowel technische als niet-technische oplossingen, als ze maar een meerwaarde bieden voor mensen in armoede én professionals in het werkveld, zoals hulpverleners en leerkrachten. Deze oplossingen kwamen na streng beraad door de vakjury onder voorzitterschap van Kristel Verbeke uit de bus om in de praktijk te worden uitgevoerd:

Storytab won de eerste prijs van het Kinderarmoedefonds van 7.500 euro en een golden ticket voor begeleiding van Start it @KBC: een gadget die de taalontwikkeling van baby’s en peuters stimuleert. Kinderen in kansarmoede horen minder woorden, horen minder variaties in woorden en zinnen, en horen vaker negatieve woorden dan positieve. Om taal toegankelijk te maken voor elk kind, én om de band ouder-kind te versterken, bevat dit gadget een reeks interactieve verhalen, met een rijke woordenschat, gevuld met positieve affirmaties. Soms een verhaaltje voor het slapengaan, soms eentje bij het badmoment, …

Stapp is de tweede winnaar met een applicatie met vertaalsoftware in verschillende talen. Taal verbindt mensen. Met deze applicatie krijgen mensen toegang tot info in hun eigen taal, over gezondheid, voeding, onderwijs, …
Zo blijven ze niet met vragen zitten en kunnen zij mee participeren aan onze maatschappij en leefwereld. Via kennis in de moedertaal versterkt de tool mensen, zodat zij onze samenleving mee kunnen versterken. Zij krijgen hiervoor 5.000 euro met een begeleiding op maat.

Caravan d’expérience: een ontmoetingsplek in een caravan met verschillende activiteiten in dorpen, waar er vaak minder activiteiten zijn die bewoners met elkaar verbinden, dan in steden. Met dit initiatief wil men kinderen en ouders in een dorp verenigen en hen met elkaar laten kennismaken op een laagdrempelige manier, in samenwerking met lokale initiatieven en organisatoren. Ze verdienen een startsteun van 1.500 euro met eveneens een begeleiding voor de realisatie van hun concept.