Koning Boudewijn Stichting

Kinderarmoede en huisvesting: oplossingen voor eenouder- en grote gezinnen

26.06.2023

Deze oproep wil actoren ondersteunen die kwetsbare gezinnen in precaire situaties op een vernieuwende manier toegang geeft tot kwalitatieve huisvesting.

Waarover gaat het?

Het Kinderarmoedefonds wil inzetten op het verbeteren van woonsituaties van kinderen in armoede, met een focus op de meest kwetsbare van deze kinderen: zij die zich samen met hun ouders in een situatie van dak- of thuisloosheid bevinden.

Deze oproep wil actoren onderteunen die kwetsbare gezinnen in precaire situaties op een vernieuwende manier in staat te stellen toegang te krijgen tot degelijke en veilige huisvesting, en zo meer gelijke kansen voor hun kinderen garanderen. Bijzondere aandacht moet gaan naar gezinnen met zeer jonge kinderen (0-3 jaar). De projecten kunnen langlopend zijn (maximaal 3 jaar) en mogen niet beperkt blijven tot een eenmalige actie.

Voor wie?

Organisaties gevestigd in Vlaanderen en Brussel met een sociaal oogmerk kunnen een aanvraag indienen (sociale huisvestingsactoren, lokale besturen, huurmarktactoren). Partnerschappen en samenwerking met eerstelijnsactoren of armoedeverenigingen worden aangemoedigd, ook om de betrokken gezinnen beter te bereiken.

Timing

Een dossier indienen kan tot en met 30/10/2023

 

Lees de oproepfolder en de selectiecriteria hier 👇🏽

https://kbs-frb.be/nl/kinderarmoede-en-huisvesting-oplossingen-voor-eenouder-en-grote-gezinnen