Koning Boudewijn Stichting

Kinderarmoedefonds stelt ‘vademecum’ voor van projecten die tegen kinderarmoede vechten

08.12.2020
Kinderarmoedefonds stelt ‘vademecum’ voor van projecten die tegen kinderarmoede vechten

Om schenkers te inspirereren heeft het Kinderarmoedefonds een vademecum opgesteld met een selectie van een 70-tal betrouwbare organisaties die in Vlaanderen en Brussel één of meer aspecten van kinderarmoede aanpakken.

Uit het rapport ‘Kind in Vlaanderen’ van Kind en Gezin blijkt dat de kansarmoede-index voor heel Vlaanderen in 2019 14.3 procent bedroeg, terwijl dat in 2016 nog 12.8 procent was. In Vlaanderen wordt dus 1 op 7 kinderen geboren in een kansarm gezin. Dat wil zeggen dat om en bij de 130.000 kinderen al van in de wieg minder kansen krijgen. Ondanks de vele maatregelen zal de coronacrisis ongetwijfeld deze negatieve trend versterken.

Het Kinderarmoedefonds krijgt regelmatig vragen om naast steun aan het Kinderarmoedefonds ook andere concrete initiatieven te steunen. Dit beknopt vademecum is een hulpmiddel om gericht te zoeken naar organisaties die in Vlaanderen en Brussel acties ondernemen om kinderen in armoede en de gezinnen waarin ze opgroeien te helpen. Het is een beperkte selectie. Een volledig overzicht geven is onmogelijk. Het is ook niet de bedoeling. Wel geeft het een idee van wat er zoal gebeurt rond deze problematiek.

In het vademecum kan je per organisatie volgende informatie terugvinden:

  • Doel van de (koepel)organisatie
  • Kernactiviteit
  • Noden
  • Coördinaten
  • Website van de (koepel)organisatie
  • Koppeling naar leden of afdelingen/vestigingen

Noël Slangen, voorzitter van het Kinderarmoedefonds: “De voorgestelde organisaties hebben alle ervaring en expertise opgebouwd en hebben al bewezen dat ze initiatieven tot een goed einde kunnen brengen. Het zijn organisaties met langlopende initiatieven die hoofdzakelijk werken met kinderen van 0 tot 12 jaar en/of hun gezinnen. Zij pakken één of meer aspecten van kinderarmoede aan en behoren vaak tot een koepelorganisatie, zijn lid van een netwerk of zijn een deelwerking van een grotere organisatie. Alle organisaties werden al eens geëvalueerd bij een van de projectoproepen van de Koning Boudewijnstichting en haar streekfondsen en zijn dus gecheckt op de impact van hun werking en betrouwbaarheid.