Koning Boudewijn Stichting

OCMW Sint-Truiden

29.05.2019

Zij werken vanuit een individuele en integrale gezinsbenadering. Op basis van een individuele begeleiding over de verschillende levensdomeinen heen, werkt het OCMW vanuit een vertrouwensrelatie vanaf de zwangerschapsperiode of geboorte met respect voor het tempo van het gezin. Een outreachend werker gaat op huisbezoek bij de gezinnen om hen te ondersteunen, uitgaande van de kracht van de gezinnen zelf. Samen gaan ze op weg naar duurzame oplossingen of hulpverleningstrajecten en die worden zeer breed ingevuld.