Koning Boudewijn Stichting

Opvangnet’: Outreachende opvang en ondersteuning voor kansarme alleenstaande ouders met kinderen van 0 t/m 3 jaar.

29.10.2021
Opvangnet': Outreachende opvang en ondersteuning voor kansarme alleenstaande ouders met kinderen van 0 t/m 3 jaar.

SyntraPXL

Samen vormen SyntraPXL en Welzijnsregio Noord-Limburg een netwerk van partners rondom kansarme eenoudergezinnen in Noord-Limburg. Met hun initiatief zetten ze in op kinderopvang op maat voor hun doelgroep (op locatie én thuis), materiële ondersteuning en het versterken van het netwerk rondom deze gezinnen.
Ze delen en verbinden hierbij expertises op diverse levensdomeinen. Zo bieden ze samen een antwoord op de noden die deze doelgroep ervaart wanneer die laatste willen participeren aan opleiding, tewerkstelling en vrije tijd.

Meer info: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Grants/2021/2021-D5131480-N053