Koning Boudewijn Stichting

AjKo

Rubriek

Jeugdzorg en Jeugdwelzijnswerk

Doel organisatie

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie en participatie van alle kinderen en jongeren te bevorderen. Specifieke aandacht gaat naar de meest kwetsbaren die moeilijk of geen aansluting vinden bij het klassieke vrijetijdsaanbod.

Belangrijkste activiteiten

Zij organiseren en stimuleren laagdrempelige ontmoeting en groepsgericht vrijetijdsaanbod. Zij doen dit via sport en spel, via jeugdopbouwwerk, via speciale projecten en op verschillende locaties.

Behoefte aan

Zij kunnen financiële steun gebruiken voor hun werking en om aan dringende noden van hun doelpubliek te voldoen.

Werkingsgebied

  • West-Vlaanderen

Contactgegevens

Grote Markt 54 
8500 Kortrijk


+32-56-27 73 08

Bezoek website

Contactpersoon

Tom Verhelst
Coördinator
[email protected]