Koning Boudewijn Stichting

Gigos Jeugdwelzijnswerk Genk

Rubriek

Jeugdzorg en Jeugdwelzijnswerk

Doel organisatie

Gigos vzw richt zich, met de inzet van professionele en vrijwillige medewerkers, prioritair tot Genkse kinderen, tieners en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Hun aanbod vertrekt vanuit een sterke verbondenheid met de doelgroep, de wijk, de partnerorganisaties, andere actoren in het welzijns- of onderwijslandschap enz. Gigos heeft naast de algemenen werking nog 5 specifieke projecten.

Belangrijkste activiteiten

Gigos realiseert een kwaliteitsvol en verscheiden aanbod om kinderen, tieners en jongeren de mogelijkheid te bieden hun noden maar ook hun sterktes te ontdekken, zich te ontplooiien, hen ontwikkelingskansen aan te reiken en hen tegelijk de mogelijkheid te bieden om op een actieve manier deel te nemen aan de samenleving.

Behoefte aan

Financiƫle steun is onontbeerlijk om speciefieke projecten uit te voeren.

Werkingsgebied

  • Limburg

Contactgegevens

Stalenstraat 15 
3600 Genk

[email protected]
+32-89 25 81 91

Bezoek website

Contactpersoon

Bart Soons
Directeur
[email protected]