Koning Boudewijn Stichting

Het Kansenhuis van Bond zonder Naam vzw

Rubriek

Opvoedings-, studie- en gezinsondersteuning

Doel organisatie

Het Kansenhuis van Bond zonder Naam biedt een plek aan onze eigen sociale dienst en de activiteiten van Filet Divers vzw georganiseerd om kansarme mensen een duwtje in de rug te geven. Want samenleven is voor Bond zonder Naam zorgen dat iedereen erbij hoort. 

Belangrijkste activiteiten

Ook wie het minder makkelijk heeft, omdat hij of zij bijvoorbeeld niet rondkomt of zich als nieuwkomer moet integreren in een vreemd land. We bieden hulp én spreken talent en veerkracht van onze bezoekers aan door hen actief te betrekken bij wat we doen. Het hart van het Kansenhuis bevindt zich in Antwerpen, maar we organiseren ook elders initiatieven.

Behoefte aan

Financiële ondersteuning

Werkingsgebied

  • Antwerpen

Contactgegevens

Rolwagenstraat 49 
2018 Antwerpen

[email protected]

Bezoek website