Koning Boudewijn Stichting

Nasci vzw

Rubriek

Armoedeverenigingen - en netwerken en Welzijnskoepels

Doel organisatie

NASCI zet zich hoofdzakelijk in voor jonge, vaak alleenstaande moeders die het moeten redden zonder enig inkomen of met bitter weinig eigen middelen van bestaan.

Belangrijkste activiteiten

NASCI bestrijdt (kans)armoede door het aanbieden van:
- concrete materiële eerstelijnshulp voor een welbepaalde periode;
- laagdrempelige opvoedingsondersteuning, sociaal-maatschappelijke informatie en persoonlijke en medische eerstelijnshulp;
- ontmoetingsmomenten en ontspanningsactiviteiten;
- juiste doorverwijzing naar de gepaste Brusselse instellingen en diensten voor problemen die NASCI zelf niet kan oplossen.

Behoefte aan

Financiële steun om hun werkingsmiddelen te versterken.

Werkingsgebied

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Contactgegevens

d’Anethanstraat 4 
1030 Brussel

[email protected]
02 216 88 85

Bezoek website

Contactpersoon

Lavina Giudice
Coördinator
[email protected]