Koning Boudewijn Stichting

Ûze Plekke

Rubriek

Armoedeverenigingen - en netwerken en Welzijnskoepels

Doel organisatie

Ûze Plekke is een welzijnsschakel waar mensen elkaar ontmoeten en één groep vormen op basis van gelijkwaardigheid. Ze maken in hun werking geen onderscheid tussen mensen in (financiële) armoede en andere. Ze gaan er immers van uit dat elke mens zijn vorm van armoede heeft. Naast financiële armoede zijn er vele andere vormen: eenzaamheid, gebrek aan erkenning, depressie, gemis aan geborgenheid, lichamelijke beperking of ziekte, rouw en verlies, relatieproblemen, afwijzing omwille van seksuele geaardheid of ras of cultuur…

Belangrijkste activiteiten

Er zijn tweewekelijkse ontmoetingsavonden, volgende thema's komen aan bod: gezondheid, wonen, cultuu, opvoeding en onderwijs, vakantieparticipatie, budgettering…

Behoefte aan

Vrijwilligers en financiële ondersteuning

Werkingsgebied

  • West-Vlaanderen

Contactgegevens

Legeweg 85 2
8200 Sint-Andries

[email protected]
0499 72 44 37

Bezoek website

Contactpersoon