Koning Boudewijn Stichting

Regioteam Kind en Gezin – Menen

29.05.2019

Structurele uitbouw van een perinataal aanbod voor kwetsbare zwangeren in Menen bestaande uit psychosociale, medische, materiële, administratieve ondersteuning. Zwangeren worden zo vroeg mogelijk gedetecteerd en door een vaste coach/vertrouwensfiguur (verpleegkundige) begeleid, van voor de bevalling tot de leeftijd van min. 6 maand. We streven naar continuïteit, maximale doorverwijzingen naar de reguliere hulpverlening en naar een zo goed mogelijke start van de baby in het leven.