Koning Boudewijn Stichting

Sociaal project ‘(T)huis gezocht’ helpt eenoudergezinnen in Aalst aan een woning – én zoekt verhuurders

21.03.2022

In Aalst staan liefst 239 alleenstaande ouders op de wachtlijst voor een sociale woning. Met het initiatief ‘(T)huis gezocht’ willen Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen en het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuid-Oost-Vlaanderen hen voortaan sneller aan een woning helpen. Het project start op 21 maart 2022, de Dag van de Alleenstaande Ouder, en krijgt 3 jaar lang de steun van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting

Steeds langere wachtlijst

Een degelijke woning vinden die ook nog eens betaalbaar is: voor veel eenoudergezinnen is het een haast onmogelijke opdracht. “Door de stijgende energieprijzen en de krapte op de woningmarkt, wordt de wachtlijst voor een sociale woning alleen maar langer”, trekt Lieve DeSmet van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen aan de alarmbel. “Het project ‘(T)huis gezocht’ wil daarom helpen om kwetsbare gezinnen een betere plek én een thuis geven.”

Alleenstaande ouders nemen meestal een wankele positie in als kandidaat-huurder. “Heel vaak hebben ze maar één beperkt inkomen en tegelijk nood aan veel ruimte voor de kinderen”, verklaart Carline De Clercq van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. “‘(T)huis gezocht’ zet daarom in op twee sporen: het sociale woonaanbod in Aalst vergroten en tegelijk eenoudergezinnen op een zo breed mogelijke manier ondersteunen.”

Oproep aan verhuurders

Ook particulieren kunnen meehelpen om de groeiende wachtlijsten weg te werken. “De kans dat een eenoudergezin een degelijke woonst vindt, hangt af van het aantal verhuurders op de sociale woningmarkt”, zegt Lieve DeSmet van SVK. “Met de steun van de Koning Boudewijnstichting kunnen we extra woningen huren. Toch doen we ook een warme oproep aan eigenaars die hun woning of appartement willen verhuren. Bij ons ben je namelijk ‘gerust’.”

“Sociale verhuurders genieten bij ons van heel wat voordelen”, vertelt Bart Peysmans, prospectieverantwoordelijke bij SVK. “Denk aan een huurovereenkomst van minstens 9 jaar, gegarandeerde huurbetaling, geen leegstand, coördinatie van het onderhoud en een kosteloze administratie. Daarnaast zijn er ook nog fiscale voordelen, renovatie- en energiepremies en een btw-tarief van 12% bij nieuwbouw en 6% bij afbraak en heropbouw.”

Eén kans op een goede start

Uit recente cijfers van Kind en Gezin blijkt dat van de kinderen jonger dan 3 jaar vandaag 18% in een eenoudergezin woont. Meer dan 8% groeit op in een gezin met een beperkt inkomen. Tegelijk tonen wetenschappelijke studies aan dat net de eerste 1.000 dagen in het leven van een kind bepalend zijn voor hun verdere ontwikkeling en de kansen die ze later zullen krijgen.

Noël Slangen, de voorzitter van het Kinderarmoedefonds, omschrijft het zo: “Kinderen, waar dan ook, krijgen maar één kans op een goede start. En die moet zo goed mogelijk benut worden. Net daarom is een project als ‘(T)huis gezocht’ zo belangrijk. Het zet in op twee fundamentele dingen: zowel kwalitatieve huisvesting als het welzijn van kinderen en ouders.”

Geïnteresseerd huiseigenaars kunnen contact opnemen via [email protected] of 053 39 40 70. Meer informatie over het project is te vinden op de website www.thuisgezocht.be.