Koning Boudewijn Stichting

Stad Gent

29.05.2019

Kwetsbare ouders die gebruik maken van de kinderopvang krijgen een traject op maat aangeboden om via een erkende opleiding door te stromen naar reguliere tewerkstelling bij de Dienst Kinderopvang of breder in de sector. Men vertrekt van de ervaringsdeskundigheid van de ouder om die via een erkende opleiding te laten uitstromen naar een duurzame tewerkstelling. Dat gebeurt via de weg van ouderparticipatie en met de ondersteuning van een individuele coach.