Koning Boudewijn Stichting

Storytab

03.06.2019

Storytab draait rond een gadget dat de taalontwikkeling van baby’s en peuters stimuleert. Kinderen in kansarmoede horen minder woorden, minder variaties in woorden en zinnen en meer negatieve woorden dan positieve. Om taal toegankelijk te maken én de band tussen ouder en kind te versterken, bevat dit gadget een reeks interactieve verhalen, met een rijke woordenschat en met positieve affirmaties.