Koning Boudewijn Stichting

(T)huis Gezocht: samen op weg naar duurzame woon- en levenskwaliteit voor/met kwetsbare éénoudergezinnen in Aalst

29.10.2021
(T)huis Gezocht: samen op weg naar duurzame woon- en levenskwaliteit voor/met kwetsbare éénoudergezinnen in Aalst

Aalsterse Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw

Het project is een samenwerkingsverband tussen Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw – vereniging waar armen het woord nemen in Aalst – en Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. Er wordt ingezet op twee sporen: enerzijds het uitbreiden van het aantal woningen die ingehuurd worden door het SVK in de regio Aalst en anderzijds de brede ondersteuning van éénoudergezinnen in functie van een duurzame thuisomgeving en een stevig netwerk voor kwetsbare ouders en kinderen.

Meer info: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Grants/2021/2021-D5131480-N047